Locuitorii din Comunele Cudalbi, Grivița si Costache Negri îşi pot face cărţi de identitate la S.P.C.L.E.P. Cudalbi.

Planul ” P.U.G. comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”:  Memoriu;   PUGIncadrarea in teritoriu A0 ; Reglementari urbanistice A2

Anunt de mediuLucrari de modernizare drumuri interes local 2015

Anunt de mediu: Lucrari de modernizare drumuri interes local 2014

Anunturile de vanzari terenuri s-au mutat in sectiunea Anunturi si evenimente in partea stanga a paginii la Anunturi vanzari

Anunt de mediu: Lucrari de extindere retea electrica

Delimitarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare pe raza UAT –Cudalbi, judetul Galati, Click aici Anexa1

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:Click aici(16.09.2014)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:Click aici(31.07.2014)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:Click aici(18.06.2014)

ANUNŢ
In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:Click aici (16.06.2014)
ANUNŢ
Primaria comunei Cudalbi anunta scoaterea la concurs a unui post de natura contractuala pe perioada nedeterminata Click aici (26.05.2014)
ANUNŢ
Primaria comunei Cudalbi anunta scoaterea la concurs a unui post de natura contractuala pe perioada nedeterminata Click aici (24.05.2014)
ANUNŢ
Primaria comunei Cudalbi anunta scoaterea la concurs a unui post de natura contractuala pe perioada nedeterminata Click aici (23.05.2014)
ANUNŢ
Primaria comunei Cudalbi anunta scoaterea la concurs a unui post de natura contractuala pe perioada nedeterminata Click aici (07.05.2014) Click aici (07.05.2014)
Alegeri Parlamentul European --Delimitarea sectiilor de votare  Click aici (23.04.2014)
ANUNŢ
In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Click aici (02.04.2014)
ANUNŢ
Cetatenii comunei Cudalbi, jud. Galati, sunt rugati sa-si  verifice actele de identitate (buletinele sau cartile de identitate).
In cazul in care cetatenii constata ca actele sunt expirate si nu au solicitat eliberarea actelor de identitate, va aducem la cunostinta ca pe data de 22.03.2014, se va desfasura o actiune de punere in legalitate - Acte necesare (17.03.2014)
ANUNŢ
In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:Click aici (14.02.2014)
ANUNŢ
Indicatori cu privire la executia bugetului local 2014 -Vezi buget informatii publice
ANUNŢ
Primaria Comunei Cudalbi anunta scoaterea la concurs a postului temporar vacant cu incadrarea muncitor, treapta profesionala II, nivelul studiilor minim GENERALE in cadrul compartimentului gospodarire comunala si administrative. Conditiile ocuparii postului sunt: - Click aici (30.01.2014)
ANUNŢ
In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili -Click aici (09.08.2013)
ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICA:
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: TEREN.
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia fiecărei persoane interesate la sediul UAT Cudalbi, birou contabilitate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice pe site-ul: www.comunacudalbi.ro.Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până pe data de 22.07.2013
ANUNT: --  Click AICI
CAIET SARCINI: --Click AICI
STUDIU OPORTUNITATE: -- Partea1 Partea2
ANUNŢ
In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili -Click aici (05.07.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili -Click aici (26.06.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili -Click aici (12.06.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili -Click aici (04.05.2013)

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locala, precum si in dorinta de a satisface necesitatile locale si regionale in vederea ocuparii fortei de munca, Primaria comunei Cudalbi judetul Galati, doreste sa acceseze finantari din Fondul Social European(FSE) prin Proiectul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane(POS DRU).-Click aici (30.05.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili- Click aici (27.05.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili- Click aici (26.04.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili- Click aici(29.04.2013)

ANUNŢ

In temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili- Click aici (09.05.2013)

 

 

 
Contact
Vizitatori online
Avem 8 vizitatori online