HOTARAREA nr.21 Din 13.06.2014

Privind solicitarea adresata ministerului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului in care  a functionat Scolii Gimnaziale “Prof.Emil Panaitescu”  corpurile B si C, din comuna Cudalbi judetul Galati- Click aici

HOTARAREA nr.20 Din 13.06.2014

Pentru abrogarea H.C.L. nr. 15 din 29.05.2014 privind: aprobarea Studiului de fezabilitate  si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul“REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI ,  si aprobarea studiului de fezabilitate,  indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii  privind proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, Judetul Galati”. - Click aici

HOTARAREA nr.19 Din 29.05.2014

Pentru  aprobarea rectificării bugetului local  al comunei Cudalbi- Click aici

HOTARAREA nr.18 Din 29.05.2014

Pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013- Click aici

HOTARAREA nr.17 Din 29.05.2014

Privind  trecerea din proprietatea publica a comunei Cudalbi in proprietarea privata a comunei Cudalbi a terenului si a constructiilor aferente  imobilului amplasat in P 8, Cv. 9 si demolarea constructiilor edificate pe acest teren- Click aici

HOTARAREA nr.16  Din 29.05.2014

Privind trecerea din proprietatea publica a comunei Cudalbi in proprietarea privata a comunei Cudalbi a terenului si a constructiilor aferente  localurilor  B si C a Scolii Gimnaziale “Prof.Emil Panaitescu” si schimbarea destinatiei imobilului Click aici

HOTARAREA nr.15 Din 29.05.2014

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate  si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul“REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI Click aici

HOTARAREA nr.14 Din 12.05.2014

Privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a păşunilor, proprietatea privată a Comuna Cudalbi- Click aici

HOTARAREA nr.13 Din 23.04.2014

Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2014 - Cudalbi Click aici

HOTARAREA nr.11 Din 28.03.2014

Privind  aprobarea regulamentului de cresterea si detinerea animalelor de companie si a cainilor de paza pe raza UAT - Cudalbi Click aici

HOTARAREA nr.10 Din 17.03.2014

Privind aprobarea aderării UAT – CUDALBI la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunare-Galati”, a plăţii taxei de aderare şi cotizaţiei lunare către ADI „ Dunare-Galati”Click aici

HOTARAREA nr.9 Din 27.02.2014

Privind:  aprobarea rectificării bugetului local  al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2014 Click aici

HOTARAREA nr.8 Din 27.02.2014

Privind  alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenta persoanelor afectate de inundatiile din 11-13 septembrie 2013 Click aici

HOTARAREA nr.7 Din 27.02.2014

Privind: aprobarea instituirii  dreptului de uz și servitute de trecere  subterana/de suprafata/aeriana asupra drumului de exploatare De-643 din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Baleni EolianSRL Buzau,  in vederea realizarii retelei electrice  pentru Centrala Electrica Eoliana -BE Click aici

HOTARAREA nr.6 Din 27.02.2014

Privind: aprobarea instituirii  dreptului de uz și servitute de trecere  subterana/de suprafata/aeriana asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Smart Power Generation Alfa SRL Buzau,  in vederea realizarii retelei electrice  pentru Centrala Electrica Eoliana -SPGA Click aici

HOTARAREA nr.5 Din 27.02.2014

Privind: aproba instituirea  dreptului de uz și servitute de trecere  subterana/de suprafata/aeriana asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Smart Power Generation Beta SRL Buzau,  in vederea realizarii retelei electrice  pentru Centrala Electrica Eoliana -SPGB Click aici

HOTARAREA nr.4 Din 31.01.2014

Privind aprobarea consumului de 300 litri de motorina pusa la dispozitie de Consiliul Judetului  pentru lucrarile de dezapezire pe DJ 251  si DJ 253 in perioada 25-30 ianuarie 2014 Click aici

HOTARAREA nr.3 Din 31.01.2014

Privind: adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2014 Click aici

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 31.01.2014

Privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al  comunei Cudalbi. Click aici

HOTARAREA NR. 1 Din 28.01.2014

Privind detalierea drumurilor din intravilanul comunei Cudalbi care fac obiectul investitiei ,, Lucrari de aducerea la starea tehnica initiala (restabilirea conditiilor de circulatie) a drumurilor de pe teritoriul U.A.T. Cudalbi, judetul Galatipe sectoarele care au fost afectate de fenomenele meteorologice deosebite din data de 11-12 septembrie 2013: DS Ancaru- 500 ml, DS –Broscarie -320 ml, DS Drumul Mare- 1500 ml, DS Valea Satului – 4230 ml. Click aici

 
Anunturi si evenimente
PUBLICATIE CASATORIE 2017
Publicatie casatorie (11.12.2017)
Publicatie casatorie (11.12.2017)
Publicatie casatorie (18.10.2017)
Publicatie casatorie (12.09.2017)
Publicatie casatorie (06.09.2017)
Publicatie casatorie (06.09.2017)
Publicatie casatorie (24.08.2017)
Publicatie casatorie (24.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (16.08.2017)
Publicatie casatorie (10.08.2017)
Publicatie casatorie (09.08.2017)
Publicatie casatorie (09.08.2017)
Publicatie casatorie (08.08.2017)
Publicatie casatorie (05.08.2017)
Publicatie casatorie (31.07.2017)
Publicatie casatorie (19.07.2017)
Publicatie casatorie (29.05.2017)
Publicatie casatorie (20.04.2017)
Publicatie casatorie (14.04.2017)
Publicatie casatorie (07.03.2017)
Publicatie casatorie ( 27.02.2017)
Publicatie casatorie(04.02.2017)
PUBLICATIE CASATORIE 2016:
Publicatie casatorie(29.12.2016)
Publicatie casatorie(27.12.2016)
Publicatie casatorie(28.10.2016)
Publicatie casatorie(25.10.2016)
Publicatie casatorie(01.09.2016)
Publicatie casatorie(19.08.2016)
Publicatie casatorie(18.08.2016)
Publicatie casatorie(18.08.2016)
Publicatie casatorie(16.08.2016)
Publicatie casatorie(16.08.2016)
Publicatie casatorie (15.08.2016)
Publicatie casatorie(12.08.2016)
Publicatie casatorie(12.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicație căsătorie (08.08.2016)
Publicație căsătorie (02.08.2016)
Publicatie casatorie (21.07.2016)
Publicatie casatorie(15.07.2016)
Publicatie casatorie (14.07.2016)
Publicatie casatorie (14.07.2016)

Publicatie casatorie (11.01.2016)

Publicatie căsătorie (14.04.2016)
Publicație căsătorie (28.04.2016q)
Publicaţie căsătorie (12.05.2016)
Publicaţie căsătorie (16.05.2016)
Pubicaţie căsătorie (19.05.2016)
Publicație căsătorie (21.06.2016)

PUBLICATII CASATORIE 2015
Publicatie casatorie (15.12.2015)
Publicatie casatorie (10.12.2015)
Publicatie casatorie (17.11.2015)
Publicatie casatorie (02.11.2015)
Publicatie casatorie (26.10.2015)
Publicatie casatorie (24.09.2015)
Publicatie casatorie (24.09.2015)
Publicatie casatorie (10.09.2015)
Publicatie casatorie (27.08.2015)
Publicatie casatorie (26.08.2015)
Publicatie casatorie (26.08.2015)
Publicatie casatorie (21.08.2015)
Publicatie casatorie (18.08.2015)
Publicatie casatorie (16.08.2015)
Publicatie casatorie (14.08.2015)
Publicatie casatoria (10.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (27.07.2015)
Publicatie de casatorie (16.07.2015)
Publicatie de casatorie (08.07.2015)
Publicatie de casatorie (23.03.2015)
Publicatie de casatorie (03.03.2015)
Publicatie de casatorie (28.01.2015)
Publicatie de casatorie (27.02.2015)
Contact
Vizitatori online
Avem 11 vizitatori online