HCL 2017

Hotărârea nr.36/18.10.2017

Hotărârea nr.33/31.08.2017

Hotărârea nr.32/17.08.2017

Hotărârea nr.31/28.07.2017

Hotărârea nr.30/28.07.2017

Hotărârea nr.29/28.07.2017

Hotărârea nr.28/28.07.2017

Hotărârea nr.27/27.06.2017

Hotărârea nr.26/25.05.2017

Hotărârea nr.25/25.05.2017

Hotărârea nr.24/25.05.2017

Hotărârea nr.23/20.04.2017

Hotărârea nr.22/20.04.2017

Hotararea nr.21/13.04.2017

Hotararea nr.20/13.04.2017

Hotararea nr.19/13.04.2017

Hotararea nr.18/13.04.2017

Hotararea nr.17/13.04.2017

Hotararea nr.16/24.03.2017

Hotararea nr.15/24.03.2017

Raportul de Activitate al Primarului :Anul- 2016

Hotararea nr.14/07.03.2017

Hotararea nr.13/07.03.2017

Hotararea nr.12/07.03.2017

Hotararea nr.11/27.02.2017

Hotararea nr.10/27.02.2017

Hotararea nr.9/21.02.2017

Hotararea nr.8/21.02.2017

Hotararea nr.5/31.01.2017

Hotararea nr.4/31.01.2017

Hotararea nr.3/31.01.2017

Hotararea nr.2/31.01.2017

Hotararea nr.1/31.01.2017

HCL 2016

Hotararea nr.6/23.06.2016

Hotararea nr.5/23.06.2016

Hotararea nr.4/23.06.2016

Hotararea nr.3/23.06.2016

Hotararea nr.2/23.06.2016

Privind validarea mandatelor de consilieri Iocali declarati alesi Ia alegerile locale din data de 05.06.2016- Click aici

Hotararea nr.1/23.06.2016

Privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016-Click aici


HOTARAREA nr. 24 din 06.07.2015

Privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 - Click aici

 

HOTARAREA nr. 23 din 24.06.2015

Privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Cudalbi, judetul Galati in anul 2015- Click aici

 

HOTARAREA nr. 22 din 24.06.2015

Privind aprobarea sumelor reprezentand cotizatia anuala si cota parte pentru organizarea si functionarea activitatii de audit public intern catre Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania - Click aici


HOTARAREA nr.21 din 24.06.2015

Privind modificarea si completarea H.C.L nr.6/23.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cudalbi, judetul Galati - Click aici

 

HOTARAREA nr.20 din 24.06.2015

Privind validarea mandatului de consilier local... - Click aici

 

HOTARAREA nr. 19 din 20.05.2015

Privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin compartimentul Registrul Agricol pe anul 2015 - Click aici

 

HOTARAREA nr.18 din 20.05.2015

Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 - Click aici

 

HOTARAREA nr.17 din 20.05.2015

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2015 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - Click aici

 

HOTARAREA nr. 16 din 30.04.2015

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 - Click aici


HOTARAREA nr. 15 din 30.04.2015

Privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a pasunilor si a terenurilor arabile proprietatea privata a comunei Cudalbi - Click aici


HOTARAREA nr. 14 din 30.04.2015

Privind stabilirea cunatumului taxelor speciale pe anul 2015, percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor - Click aici


HOTARAREA nr. 13 din 17.04.2015

Privind aprobarea de catre Consiliul Local Cudalbi a finantarii cheltuielilor neeligibile aferente implementarii proiectului: ”Achizitie utilaj multifunctional in comuna Cudalbi, judetul Galati” - Click aici

 

HOTARAREA nr. 12 din 08.04.2015

Privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) in comuna Cudalbi, judetul Galati- Click aici


HOTARAREA nr. 11 din 08.04.2015

Prin care se ia act de demisia consilierului local Sarbescu Eugenia si vacantarea mandatului de consilier local - Click aici

 

HOTARAREA nr. 10 din 16.03.2015

Privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Cudalbi, judetul Galati, in proiectul: ”Achizitie utilaj multifunctional in comuna Cudalbi, judetul Galati” - Click aici


HOTARAREA nr. 9 din 16.03.2015

Privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire comunala al comunei Cudalbi, judetul Galati - Click aici


HOTARAREA nr.8 din 16.03.2015

Privind actualizarea devizului general si a cofinantarii privind proiectul ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, judetul Galati” (Valea satului- aval) - Click aici

 

HOTARAREA nr. 7 din 16.03.2015

Privind actualizarea devizului general si a cofinantarii la investitia ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, judetul Galati” - Click aici

 

HOTARAREA nr. 6 din 06.03.2015

Privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si desfasurare a activitatilor comerciale in cadrul pietii mixte Cudalbi si stabilirea tarifelor de piata - Click aici

 

HOTARAREA nr.5 din 09.02.2015

Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) si Regulamentul Local de Urbanism pentru proiect ”Centrala Electrica Eoliana-BE 10 MW” - Click aici

 

HOTARAREA nr. 4 din 09.02.2015

Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism pentru proiect ”Centrala Electrica Eoliana- SPGA 10 MW” - Click aici

 

HOTARAREA NR. 3 din 09.02.2015

Privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 - Click aici

 

HOTARAREA nr.2 din 28.01.2015

Privind aderarea comunei CUDALBI la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia ”GAL Tecuci”- Click aici

 

HOTARAREA nr.1 din 28.01.2015

Privind predarea de catre Compania Nationala de Investitii ”CNI” S.A. a unor sectoare de drumuri comunale catre UAT comuna Cudalbi si in administrarea Consiliului Local... - Click aici


 
Anunturi si evenimente
PUBLICATIE CASATORIE 2017
Publicatie casatorie (11.12.2017)
Publicatie casatorie (11.12.2017)
Publicatie casatorie (18.10.2017)
Publicatie casatorie (12.09.2017)
Publicatie casatorie (06.09.2017)
Publicatie casatorie (06.09.2017)
Publicatie casatorie (24.08.2017)
Publicatie casatorie (24.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (23.08.2017)
Publicatie casatorie (16.08.2017)
Publicatie casatorie (10.08.2017)
Publicatie casatorie (09.08.2017)
Publicatie casatorie (09.08.2017)
Publicatie casatorie (08.08.2017)
Publicatie casatorie (05.08.2017)
Publicatie casatorie (31.07.2017)
Publicatie casatorie (19.07.2017)
Publicatie casatorie (29.05.2017)
Publicatie casatorie (20.04.2017)
Publicatie casatorie (14.04.2017)
Publicatie casatorie (07.03.2017)
Publicatie casatorie ( 27.02.2017)
Publicatie casatorie(04.02.2017)
PUBLICATIE CASATORIE 2016:
Publicatie casatorie(29.12.2016)
Publicatie casatorie(27.12.2016)
Publicatie casatorie(28.10.2016)
Publicatie casatorie(25.10.2016)
Publicatie casatorie(01.09.2016)
Publicatie casatorie(19.08.2016)
Publicatie casatorie(18.08.2016)
Publicatie casatorie(18.08.2016)
Publicatie casatorie(16.08.2016)
Publicatie casatorie(16.08.2016)
Publicatie casatorie (15.08.2016)
Publicatie casatorie(12.08.2016)
Publicatie casatorie(12.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicatie casatorie(11.08.2016)
Publicație căsătorie (08.08.2016)
Publicație căsătorie (02.08.2016)
Publicatie casatorie (21.07.2016)
Publicatie casatorie(15.07.2016)
Publicatie casatorie (14.07.2016)
Publicatie casatorie (14.07.2016)

Publicatie casatorie (11.01.2016)

Publicatie căsătorie (14.04.2016)
Publicație căsătorie (28.04.2016q)
Publicaţie căsătorie (12.05.2016)
Publicaţie căsătorie (16.05.2016)
Pubicaţie căsătorie (19.05.2016)
Publicație căsătorie (21.06.2016)

PUBLICATII CASATORIE 2015
Publicatie casatorie (15.12.2015)
Publicatie casatorie (10.12.2015)
Publicatie casatorie (17.11.2015)
Publicatie casatorie (02.11.2015)
Publicatie casatorie (26.10.2015)
Publicatie casatorie (24.09.2015)
Publicatie casatorie (24.09.2015)
Publicatie casatorie (10.09.2015)
Publicatie casatorie (27.08.2015)
Publicatie casatorie (26.08.2015)
Publicatie casatorie (26.08.2015)
Publicatie casatorie (21.08.2015)
Publicatie casatorie (18.08.2015)
Publicatie casatorie (16.08.2015)
Publicatie casatorie (14.08.2015)
Publicatie casatoria (10.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (07.08.2015)
Publicatie casatorie (27.07.2015)
Publicatie de casatorie (16.07.2015)
Publicatie de casatorie (08.07.2015)
Publicatie de casatorie (23.03.2015)
Publicatie de casatorie (03.03.2015)
Publicatie de casatorie (28.01.2015)
Publicatie de casatorie (27.02.2015)
Contact
Vizitatori online
Avem 7 vizitatori online