ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

ANUNȚURI 2021


♦ 15.06.2021 – Comuna Cudalbi, judetul Galati, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Amenajare parcare și construire grup sanitar în zona Cimitirului Ortodox Cudalbi, Comuna Cudalbi, Județul Galați” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentatii pentru EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Cudalbi, Strada Stefan cel Mare, nr. 194, localitatea Cudalbi,comuna Cudalbi, judetul Galati in zilele de Luni – Joi, intre orele 830 – 1600, Vineri, intre orele 830 – 1330.
Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail:office@apmgl.anpm.ro sau fax. 0236-471009.
♦ 27.05.2021 – Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. ComunaCudalbi, judetulGalati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati, si la sediul Primariei Cudalbi, Strada Stefan cel Mare, nr. 156, localitatea Cudalbi,comuna Cudalbi, judetul Galati in zilele de Luni – Joi, intreorele 830 – 1600, Vineri, intre orele 830 – 1330.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.
♦ 21.04.2021
 – Închiriere pășuni aparținând domeniului privat al Comunei Cudalbi 2021. Descarcă documentul de AICI
♦ 30.03.2021
– Închiriere pășuni aparținând domeniului privat al Comunei Cudalbi 2021. Descarcă documentul de AICI
♦ 25.03.2021
– În vederea prevenirii situațiilor de abuz și diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri , Inspecția Muncii derulează acțiuni de informare în vederea conștientizării acestora cu privirela drepturile, obligațiile și riscurile la care se pot expune în acest demers. Descarcă documentul de AICI

ANUNȚURI 2020

♦ 10.09.2020 – LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ- CONCESIUNI – ACHIZIȚII DE SERVICII | TERMEN: 45 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Consiliul Local Cudalbi, adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Str. Ştefan cel Mare nr.162, Comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
  a) Locul prestării serviciilor: conform documentaţiei de atribuire;
  b) Obiectul concesionării – natura şi dimensiunea prestărilor: serviciul public de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Cudalbi, aparţinătoare comunei Cudalbi şi localităţile Valea Mărului şi Mândreşti aparţinătoare comnei Valea Mărului, conform HG 209/2019.
  c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
 3. a) Termenul de depunere a ofertelor: 04.11.2020, ora 10.00; (minim 45 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Cudalbi. adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română;
  d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.11.2019, ora 10.00, str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi
 4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire.
 5. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentaţiei de atribuire.
 6. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: conform documentaţiei de atribuire.
 7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 03.09.2020.
 8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Organismul de soluţionare a contestaţiilor

   Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod postal 030084, țara: România; codul NUTS: RO321 Bucureşti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; nr. de telefon: 021.310.46.41; Adresa Web cnsc.ro ;
   Procedura de contestare şi precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conforma prevederile art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.
♦ 03.09.2020 – Anunț colectiv nr. 7278/03.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 03.09.2020
– Anunț colectiv nr. 7273/03.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 03.09.2020
– Anunț colectiv nr. 7228/02.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 08.07.2020
– Anunț colectiv nr. 5946/07.07.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 27.05.2020
– ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI – Unitatea administrativ-teritorială CUDALBI, din județul GALATI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 14, 16, 28 începând cu data de 23.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei CUDALBI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
♦ 27.05.2020 – Primaria Cudalbi anunță suspendarea concursului pentru postul contractual vacant de muncitor calificat (șofer cat. C+E) . Vezi detalii  AICI
♦ 17.01.2020
– Primaria Cudalbi informează proprietarii/deținătorii de păsări, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, faptul că pe data de 14.01.2020 a fost confirmata gripa aviara inalt patogena (H5N8) la o ferma de găini outoare din judeţul Maramures. Vezi detalii AICI
15.01.2020 – Anunț privind prezenţa virusului pestei porcine africane se impune alertă şi în comuna Cudalbi. Vezi detalii AICI

ANUNȚURI 2019

♦ 12.12.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10254/12.12.2019. Descarcă documentul de AICI
16.11.2019 Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10387/16.11.2019. Descarcă documentul de AICI
21.11.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9699/20.11.2019. Descarcă documentul de AICI
14.11.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9563/13.11.2019. Descarcă documentul de AICI
23.10.2019 – Primaria Comunei Cudalbi judelul Galati scoate la concurs postul vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului
gospodarire comunala si administrativ, minim studii generale, cu calificare mecanic agricol, posesor al permisului de conducere cat. B, fara conditii de
vechime in functie, ce se v-a desfasura la sediul primariei conform calendarului urmator:

 • 04 noiembrie 2019, ora 12:00: termenul limitd pentru derpunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisa/practica
 • 15 noiembrie20I9, ora 10.00: proba interviu

Relatii la sediul Primariei Comunei Cudalbi, judelul Gatrati, la telefon/fax 0236.862.055 sau mail cudalbi@gl.e-adm.ro. Descarcă documentul de AICI
23.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8947/23.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
02.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8420/02.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.09.2019Anunţ concurs post vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului gospodarire comunala si administrativ.  Descarcă documentul de AICI
20.09.2019 – Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral, din comuna Cudalbi in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea
Presedintelui Romaniei din anul 2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7935/11.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7934/12.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.08.2019 – UAT Comuna Cudalbi, titular al proiectului ,, Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati” propus a fi amplasat in Comuna Cudalbi, Judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fondamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, Str.Regiment 11 Siret,Nr.2, in zilele de luni-joi,intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30–13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.
31.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6833/30.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
30.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6802/29.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6644/23.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019 – Comuna Cudalbi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proirctul ,,Infiintare distributie gaze naturale în Comuna Cudalbi,, propusa fi amplasat in ComunaCudalbi. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati si la sediul primariei Cudalbi, din sat Cudalbi, comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intreo rele 08:30 – 13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati.
♦ 27.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6006/27.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
20.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5838/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
19.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5813/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
18.06.2019 – COMUNA CUDALBI, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrarea fara evaluare de mediului a planului „Amenjament Pastoral al pajistilor din comuna Cudalbi” amplasat in comuna Cudalbi, jud. Galati.

Motivele care au stat la baza luarii accestei decizii au fost:

 • Planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • Suprafata amenjamentului este de 481,20 ha;
 • In zona analizata prin plan nu au fost identificate riscuri pentru sanatatea umana;
 • Din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale in Anexa I a H.G. nr. 1.076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica problem din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte  probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • Probabilitatea producerii efectelor negative in urma implementarii planului este foarte redusa.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
12.06.2019 – Erata Cudalbi Eolian srl la notificarea transmisa vecinilor.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Plan de situatie – distantele (in metri) dintre turbinele Bridge construct srl si limitele zonelor de siguranta ale turbinelor Cudalbi Eolian srl.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la solicitarile d-lui Lungu Costin, cetatean al comunei Cudalbi, inregistrata la numarul  5350/29.05.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la obiectiile si solicitarile SC Bridge Construct SRL inregistrate la numarul 518/05.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Notificare privind intentia de elaborare a planului zonal, construire Centrala electrica eoliana.  Descarcă documentul de AICI
10.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5617/10.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
03.06.2019 – Răspuns referitor la notificarea privind elaborarea PUZ – Energy Rose Group nr. 5456/03.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
24.05.2019 Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5247/24.05.2019 . Descarcă documentul de AICI
27.02.2019Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 162, judeţul Galati, cod 807105, telefon 0236.862.055, fax 0236.862.003, cod de înregistrare fiscală, organizează în data de 19.03.2019, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilului proprietate privată a comunei Cudalbi, prezenta tmai jos:

 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 395 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C1;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 1828 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C5;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 2631 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C6
 • Teren aferent C1 1836 mp – pret pornire 167 lei/luna

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei comunei Cudalbi.
Data limită de depunere a documentelor deȋnscriere la licitaţie este 18.03.2019, ora 16.00. Acestea se depun la Sediul Primariei Cudalbi – Registratură.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.03.2019, ora 12.00.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura în Sala de ședinţe a Casei de Cultura Tache Avramescu Cudalbi în data de 19.03.2019, ora 12.00
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, învederea publicării, este 27.02.2019.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut