Meniu

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

ANUNȚURI 2019

23.10.2019 – Primaria Comunei Cudalbi judelul Galati scoate la concurs postul vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului
gospodarire comunala si administrativ, minim studii generale, cu calificare mecanic agricol, posesor al permisului de conducere cat. B, fara conditii de
vechime in functie, ce se v-a desfasura la sediul primariei conform calendarului urmator:

 • 04 noiembrie 2019, ora 12:00: termenul limitd pentru derpunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisa/practica
 • 15 noiembrie20I9, ora 10.00: proba interviu

Relatii la sediul Primariei Comunei Cudalbi, judelul Gatrati, la telefon/fax 0236.862.055 sau mail cudalbi@gl.e-adm.ro. Descarcă documentul de AICI
23.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8947/23.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
02.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8420/02.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.09.2019Anunţ concurs post vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului gospodarire comunala si administrativ.  Descarcă documentul de AICI
20.09.2019 – Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral, din comuna Cudalbi in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea
Presedintelui Romaniei din anul 2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7935/11.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7934/12.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.08.2019 – UAT Comuna Cudalbi, titular al proiectului ,, Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati” propus a fi amplasat in Comuna Cudalbi, Judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fondamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, Str.Regiment 11 Siret,Nr.2, in zilele de luni-joi,intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30–13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.
31.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6833/30.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
30.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6802/29.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6644/23.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019 – Comuna Cudalbi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proirctul ,,Infiintare distributie gaze naturale în Comuna Cudalbi,, propusa fi amplasat in ComunaCudalbi. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati si la sediul primariei Cudalbi, din sat Cudalbi, comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intreo rele 08:30 – 13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati.
♦ 27.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6006/27.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
20.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5838/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
19.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5813/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
18.06.2019 – COMUNA CUDALBI, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrarea fara evaluare de mediului a planului „Amenjament Pastoral al pajistilor din comuna Cudalbi” amplasat in comuna Cudalbi, jud. Galati.

Motivele care au stat la baza luarii accestei decizii au fost:

 • Planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • Suprafata amenjamentului este de 481,20 ha;
 • In zona analizata prin plan nu au fost identificate riscuri pentru sanatatea umana;
 • Din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale in Anexa I a H.G. nr. 1.076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica problem din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte  probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • Probabilitatea producerii efectelor negative in urma implementarii planului este foarte redusa.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
12.06.2019 – Erata Cudalbi Eolian srl la notificarea transmisa vecinilor.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Plan de situatie – distantele (in metri) dintre turbinele Bridge construct srl si limitele zonelor de siguranta ale turbinelor Cudalbi Eolian srl.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la solicitarile d-lui Lungu Costin, cetatean al comunei Cudalbi, inregistrata la numarul  5350/29.05.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la obiectiile si solicitarile SC Bridge Construct SRL inregistrate la numarul 518/05.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Notificare privind intentia de elaborare a planului zonal, construire Centrala electrica eoliana.  Descarcă documentul de AICI
10.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5617/10.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
03.06.2019 – Răspuns referitor la notificarea privind elaborarea PUZ – Energy Rose Group nr. 5456/03.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
24.05.2019 Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5247/24.05.2019 . Descarcă documentul de AICI
27.02.2019Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 162, judeţul Galati, cod 807105, telefon 0236.862.055, fax 0236.862.003, cod de înregistrare fiscală, organizează în data de 19.03.2019, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilului proprietate privată a comunei Cudalbi, prezenta tmai jos:

 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 395 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C1;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 1828 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C5;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 2631 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C6
 • Teren aferent C1 1836 mp – pret pornire 167 lei/luna

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei comunei Cudalbi.
Data limită de depunere a documentelor deȋnscriere la licitaţie este 18.03.2019, ora 16.00. Acestea se depun la Sediul Primariei Cudalbi – Registratură.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.03.2019, ora 12.00.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura în Sala de ședinţe a Casei de Cultura Tache Avramescu Cudalbi în data de 19.03.2019, ora 12.00
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, învederea publicării, este 27.02.2019.

ANUNȚURI 2018

♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 11045/18.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10877/13.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10719/13.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ public situatie folosinta/posesie teren Drugan Stefan . Descarca documentul de AICI
♦ Tabloul cuprinzand valorile impozibile. Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9855 si 9854/5.11.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9164/11.10.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunt public de mediu pentru proiectul „Infiintare retea canalizare menajerape strada Anton Negrut”. Descarca documentul de AICI
♦ Bibliografia pentru concursul de promovarea concursului la SPCLEP din data de 26.11.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ privind organizarea examenului/concursului de promovare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală , și anume pentru:
– 1 post – referent III gradul profesional principal in cadrul compartimentului SPCLEP.  Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8778/01.10.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8127/13.09.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7433/23.08.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7037/03.08.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6409/11.07.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6040/27.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5597/12.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5515/08.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4990/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI

♦ Licitatia publica – Comisia de licitatie nominalizata prin HCL nr.16/30.05.2018 anunta scoaterea la licitatie publica prin oferta in plic inchis, doua suprafete de teren:
– 10 ha situata in T133+T134;
– 12,5 ha situat in T78 (lucerna).
Licitatia publica va avea loc joi data de 07.06.2018, ora 10:00 in Sala de Sedinte din incinta Casei de Cultura.
Pretul de pornire este de 700 ron/ha. Ofertele se depun la sediul primariei in plic inchis, pana miercuri 06.06.2018, ora 12:00.
Pentru caietul de sarcini si informatiile suplimentare va puteti adresa presedintelui de comisie – Tiron Sorin.   Administrator public, TIRON SORIN

♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5037/18.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5004/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4986/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4645/08.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4319/27.04.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2996/28.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ depunere de solicitare acord de mediu pentru proiectul „Refacere pod peste Râul Geru şi refacere drum piatră strada Plugului, sat Cudalbi . Descarcă documentul de AICI
♦ Anunţ depunere de solicitare acord de mediu pentru proiectul „Înfiinţare reţea canalizare menajeră pe strada Anton Negruţ, sat Cudalbi . Descarcă documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2835/26.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2613/21.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2391/15.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2040/09.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 1506/26.02.2018 . Descarca documentul de AICI

2018 © Primăria comunei Cudalbi - Webmaster Bravico srl ™