Meniu

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

ANUNȚURI 2019

27.02.2019Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 162, judeţul Galati, cod 807105, telefon 0236.862.055, fax 0236.862.003, cod de înregistrare fiscală, organizează în data de 19.03.2019, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilului proprietate privată a comunei Cudalbi, prezenta tmai jos:

  • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 395 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C1;
  • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 1828 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C5;
  • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 2631 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C6
  • Teren aferent C1 1836 mp – pret pornire 167 lei/luna

 
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei comunei Cudalbi.
Data limită de depunere a documentelor deȋnscriere la licitaţie este 18.03.2019, ora 16.00. Acestea se depun la Sediul Primariei Cudalbi – Registratură.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.03.2019, ora 12.00.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura în Sala de ședinţe a Casei de Cultura Tache Avramescu Cudalbi în data de 19.03.2019, ora 12.00
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, învederea publicării, este 27.02.2019.

ANUNȚURI 2018

♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 11045/18.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10877/13.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10719/13.12.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ public situatie folosinta/posesie teren Drugan Stefan . Descarca documentul de AICI
♦ Tabloul cuprinzand valorile impozibile. Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9855 si 9854/5.11.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9164/11.10.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunt public de mediu pentru proiectul „Infiintare retea canalizare menajerape strada Anton Negrut”. Descarca documentul de AICI
♦ Bibliografia pentru concursul de promovarea concursului la SPCLEP din data de 26.11.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ privind organizarea examenului/concursului de promovare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală , și anume pentru:
– 1 post – referent III gradul profesional principal in cadrul compartimentului SPCLEP.  Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8778/01.10.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8127/13.09.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7433/23.08.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7037/03.08.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6409/11.07.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6040/27.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5597/12.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5515/08.06.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4990/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI

♦ Licitatia publica – Comisia de licitatie nominalizata prin HCL nr.16/30.05.2018 anunta scoaterea la licitatie publica prin oferta in plic inchis, doua suprafete de teren:
– 10 ha situata in T133+T134;
– 12,5 ha situat in T78 (lucerna).
Licitatia publica va avea loc joi data de 07.06.2018, ora 10:00 in Sala de Sedinte din incinta Casei de Cultura.
Pretul de pornire este de 700 ron/ha. Ofertele se depun la sediul primariei in plic inchis, pana miercuri 06.06.2018, ora 12:00.
Pentru caietul de sarcini si informatiile suplimentare va puteti adresa presedintelui de comisie – Tiron Sorin.   Administrator public, TIRON SORIN

♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5037/18.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5004/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4986/16.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4645/08.05.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 4319/27.04.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2996/28.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ depunere de solicitare acord de mediu pentru proiectul „Refacere pod peste Râul Geru şi refacere drum piatră strada Plugului, sat Cudalbi . Descarcă documentul de AICI
♦ Anunţ depunere de solicitare acord de mediu pentru proiectul „Înfiinţare reţea canalizare menajeră pe strada Anton Negruţ, sat Cudalbi . Descarcă documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2835/26.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2613/21.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2391/15.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 2040/09.03.2018 . Descarca documentul de AICI
♦ Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 1506/26.02.2018 . Descarca documentul de AICI

2018 © Primăria comunei Cudalbi - Webmaster Bravico srl ™