BUGET - FINANŢE 2021

  ♦  Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare. Poţi descărca documentul de AICI
  ♦  Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimare pe anii 2022-2024. Poţi descărca documentul de AICI
  ♦  Bugetul local pe anul 2021, sectiunea de funcționare. Poţi descărca documentul de AICI
  ♦  Bugetul local pe anul 2021, sectiunea de dezvoltare. Poţi descărca documentul de AICI
  ♦  Bugetul local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024. Poţi descărca documentul de
AICI

BUGET - FINANŢE 2020

♦  Indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru perioada de referinta : trimestrul IV din 2020. Poţi descărca documentul de AICI
♦  Indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru perioada de referinta : trimestrul IV din 2019. Poţi descărca documentul de
AICI
♦  Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale, la 31.dec.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Situatia stocurilor la data de 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Situatia creantelor si datoriilor la data de 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Bugetul local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Contul de rezultat patrimonial 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦ Contul de rezultat patrimonial 31.12.2019. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2019

♦   Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica a Comunei Cudalbi pe trimestrul III din 2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 31.mart.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 31.dec.2018. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2018

♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 30.sept.2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local pentru trimestrul al II-lea din 2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local pentru trimestrul I 2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii  şi surse de finanţare. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2017

♦   Bilantul contabil al Primariei Comunei Cudalbi aferent anului 2017. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 3- Situatia fluxurilor de trezorerie. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 4 – Situatia fluxurilor de trezorerie. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35a1 – Situatia activelor fixe amortizabile (partea I). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35a2 – Situatia activelor fixe amortizabile (partea a II-a). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35b1 – Situatia activelor fixe neamortizabile(partea I). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35b2- Situatia activelor fixe neamortizabile(partea a II-a). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 19- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor din FEN postaderare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ- teritoriale. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 34- Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 si titlul 58). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local – cheltuieli. Sectiunea de dezvoltare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local – cheltuieli. Sectiunea de functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de rezultat patrimonial. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Plati restante. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Disponibil din mijloace cu destinatie speciala. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local- venituri. Sectiunea dezvoltare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local- venituri. sectiunea de functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din venituri proprii. Poţi descărca documentul de AICI

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut