Meniu

BUGET - FINANŢE 2019

♦   Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica a Comunei Cudalbi pe trimestrul III din 2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 31.mart.2019. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 31.dec.2018. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2018

♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local la 30.sept.2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local pentru trimestrul al II-lea din 2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Indicatorii aferenţi execuţiei bugetului local pentru trimestrul I 2018. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii  şi surse de finanţare. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2017

♦   Bilantul contabil al Primariei Comunei Cudalbi aferent anului 2017. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 3- Situatia fluxurilor de trezorerie. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 4 – Situatia fluxurilor de trezorerie. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35a1 – Situatia activelor fixe amortizabile (partea I). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35a2 – Situatia activelor fixe amortizabile (partea a II-a). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35b1 – Situatia activelor fixe neamortizabile(partea I). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 35b2- Situatia activelor fixe neamortizabile(partea a II-a). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 19- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor din FEN postaderare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ- teritoriale. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 34- Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 si titlul 58). Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local – cheltuieli. Sectiunea de dezvoltare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local – cheltuieli. Sectiunea de functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de rezultat patrimonial. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Plati restante. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Disponibil din mijloace cu destinatie speciala. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local- venituri. Sectiunea dezvoltare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al bugetului local- venituri. sectiunea de functionare. Poţi descărca documentul de AICI
♦   Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din venituri proprii. Poţi descărca documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2016

♦  Anexa 29- Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari servicii la finele perioade. Descarcă documentul de AICI
♦  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala. Descarcă documentul de AICI
♦  Anexa 22 – Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe Unitatile Administrativ Teritoriale. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de executie al bugetului local- Cheltuieli sectiunea dezvoltare. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de executie al bugetului local- sectiunea functionare. Descarcă documentul de AICI
♦  Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare. Descarcă documentul de AICI
♦  Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap. Descarcă documentul de AICI
♦  Situatia fluxurilor de trezorerie. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de executie al bugetului local- venituri. Sectiunea dezvoltare. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de executie al bugetului local venituri. Sectiunea de functionare. Descarcă documentul de AICI
♦  Anexa venituri buget local. Descarcă documentul de AICI
♦  Anexa venituri proprii. Descarcă documentul de AICI
♦  Anexa cheltuieli venituri proprii. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local. Venituri sectiunea de functionare. Descarcă documentul de AICI
♦  Contul de rezultat patrimonial. Descarcă documentul de AICI
♦  Plati restante. Descarcă documentul de AICI
♦  Sinteza platilor restante si arieratelor. Descarcă documentul de AICI
♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala, pentru anul 2016. Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 A – Situatia activelor fixe amortizabile pentru anul 2016. Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 B- Situatia activelor neamortizabile, pentru anul 2016 ( part. I). Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 B- Situatia activelor neamortizabile, pentru anul 2016 ( part. a II-a). Descarcă documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2015

♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala, pentru anul 2015. Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 A – Situatia activelor fixe amortizabile pentru anul 2015 . Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 B- Situatia activelor neamortizabile, pentru anul 2014 ( part. I). Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 B- Situatia activelor neamortizabile, pentru anul 2014 ( part. a II-a). Descarcă documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2014

♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala, pentru anul 2014. Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 A – Situatia activelor fixe amortizabile pentru anul 2016 (part I). Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 A – Situatia activelor fixe amortizabile pentru anul 2016 (part. a II-a). Descarcă documentul de AICI
♦   Anexa 35 B- Situatia activelor neamortizabile, pentru anul 2014. Descarcă documentul de AICI

BUGET - FINANŢE 2013

♦   Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala, pentru anul 2013 . Descarcă documentul de AICI