CONCURSURI / EXAMENE

ANUL 2022

♦ 19.07.2022 –  În urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical – specialitatea medicină generală in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Asistenti Personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judetul Galati, Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi a validat dosarele candidaţilor admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 26.07.2022.
Rezultatele selectării dosarelor sunt:
S-a verificat dosarul dnei Vitanescu Enuta.
Dosarul este admis.
S-a verificat dosarul dnei Vitanescu Eugenia.
Dosarul este admis. Mai multe detalii AICI
♦ 04.07.2022 –  Avand in vedere prevederile HCL nr. 32/17.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați, Primaria Comunei Cudalbi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante, asistent medical generalist, cu durata normala a timpului de lucru pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
   CONCURS | pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:  ➢ 1 post de asistent medical – specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

♦ 28.06.2022 – Comisia de concurs, numită prin Dispoziția 785/10.06.2022, a procedat la afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor pentru concursul de recrutare în funcția contractuală vacantă de consilier II, în cadrul Compartimentului arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT. Descarcă documentul de AICI

♦ 16.06.2022 – Primăria comunei Cudalbi organizează concurs/examen de recrutare în ziua de 22.07.2022, ora 1000 – proba scrisă și în ziua de 26.07.2022, ora 1000 – interviul, la sediul primăriei comunei Cudalbi, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată normală a timpului de lucru, a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din subordinea Consiliului Local al comunei Cudalbi, județul Galați.
Pentru detalii descarcă documentul de AICI
Descarcă procesul verbal de afișare de AICI

♦ 14.06.2022 – Primaria comunei Cudalbi, judetul Galati cu sediul în localitatea Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196 judeţul Galati organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier II, in cadrul Compartimentului arhivistica, relatii publice, resurse umane, secretariat si IT , conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • 27.06. 2022 ora 1200 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28.06. 2022 ora 1000  – selectia dosarelor
  • 05.07.2022, ora 1000 – proba scrisa
  • 06.07.2022, ora 1000 – proba interviu.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1.  nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,în domeniul ştiinţe juridice, administrative stiinte economice sau inginereşti;
  2.  o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 7 ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati .Persoană de contact: Albu Constantin telefon: fax: 0236.862.055, E-mail : cudalbi@gl.e-adm.ro . Descarcă bibliografia pentru concurs de AICI

 

ANUL 2021

14.10.2021 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat în cadrul compartimentului gospodărire comunală și administrativă. Descarcă docuemntul de AICI
14.10.2021
– Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat în cadrul compartimentului gospodărire comunală și administrativă. Descarcă docuemntul de AICI 
22.09.2021
–  Primăria Comunei Cudalbi județul Galați scoate la concurs postul vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului gospodărire comunala si administrativ, studii generale, profesionale sau liceale ce se v-a desfășura la sediul primăriei conform calendarului următor:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06.10. 2021 ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07.10.2021. ora 10.00- selecția dosarelor
  • 14.10. 2021, ora 10.00: proba scrisa
  • 15.10. 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații la sediul Primăriei Comunei Cudalbi, județul Galați, la telefon/fax 0236/862055 sau mail primaria@comunacudalbi.ro. Descarcă bibliografia de AICI.
09.06.2021
– Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
07.06.2021
– Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
03.06.2021
– Analiza contestației la concursul organizat pentru ocuparea funției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
02.06.2021
– Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
07.05.2021
– Primăria comunei Cudalbi organizează concurs/examen de recrutare în ziua de 07.06.2021, ora 10:00 -proba scrisă și în ziua de 09.06.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul primăriei comunei Cudalbi, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată normală a timpului de lucru, a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistica. Descarcă documentul de AICI
Tematica concursului/examenului de recrutare poate fi descărcată de AICI

ANUL 2020

14.05.2020 – Concurs, proba scrisa 29.05.2019. Bibliografie postul de muncitor calificat (sofer cat. C+e). Descarcă documentul de AICI
14.05.2020 – Primăria Comunei Cudalbi scoate la concurs postul contractual vacant pe durată nedeterminată de muncitor calificat (șofer cat C+E). Descarcă documentul de AICI.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut