Formulare de completat

ATENTIE! 

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

 

Cerere de eliberare a actului de identitate (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006" Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Declarație solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat
Procura speciala pentru eliberarea actului de identitate (timp mediu de intocmire si autentificare la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României 10 minute) "Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006". Descarcă documentul de AICI  Descarcă cerere  document arhivat

 

METODOLOGIE DE CALCUL AL DURATEI DE COMPLETARE A FORMULARELOR FOLOSITE LA NIVELUL D.E.P.A.B.D. PENTRU PRESTAREA UNOR SERVICII PUBLICE - click AICI

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut