Licitaţie publică cu strigare, închiriere imobile

Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 162, judeţul Galati, cod 807105, telefon 0236.862.055, fax 0236.862.003, cod de înregistrare fiscală, organizează în data de 18.04.2019, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilelor proprietate privată a comunei Cudalbi, prezentat mai jos:

  • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 1828 mp, suprafaţa aferentă 1973 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C5;
  • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 2631 mp, suprafata aferentă 7104 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C6

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei comunei Cudalbi.

Data limită de depunere a documentelor de înscriere la licitaţie este 17.04.2019, ora 16.00. Acestea se depun la Sediul Primariei Cudalbi – Registratură.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuireeste de 50 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.04.2019, ora 12.00.

Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura în Sala de ședinţe a Casei de Cultura Tache Avramescu Cudalbi în data de 18.04.2019, ora 12.00

Data transmiterii anunțului de licitațiecătre mass media, în vederea publicării, este 03.04.2019.

Sari la conținut