PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL CUDALBI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DIN 2023

♦ 20.07.2023 –  PROIECT ORDINE DE ZI Sedință ORDINARĂ a Consiliului Local Cudalbi Din data de 20.07.2023 

  1. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 3.313 m.p. apartinand domeniului public al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului Parcare masini si utilaje agricole; Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 2.000 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi in vederea realizării obiectivului: Parcare maşini şi utilaje agricole; Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 5.000 m.p. apartinand domeniului public al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului Parcare masini si utilaje agricole; Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de înfrățire între Comuna Cudalbi, județul Galați și Comuna Tomai, raionul Leova – Republica Moldova
  5. Discutii si interpelari. Descarcă documentul de AICI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DIN 2022

♦ 22.10.2022 – 1. Proiect de hotarare privind: rectificarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2022; Descarcă documentul de AICI
♦ 16.10.2022
– 2. Proiect de hotarare privind cofinantarea proiectului de investitii “Extinderea /modernizarea sistemului de monitorizarea a sistemelor de apa – contorizare apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati”; Descarcă documentul de AICI
♦ 16.10.2022 – 1. Proiect de hotarare privind: aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
♦ 27.09.2022
– 1. Proiect de hotarare privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023; 
2. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă totala de 34,36 m.p. format din 2 birouri cu suprafaţa utilă de 24,50 m.p. şi cota parte aferenta spaţii comune în suprafaţă de 9,86 m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC;  Descarcă documentul de AICI
♦ 22.03.2022 – Proces verbal de afișare | Încheiat astăzi 18.03.2022. S-a procedat la afișarea Proiectelor de hotărâre cu nr. 67, 69, 71/s/18.03.2022 la avizierul primăriei și pe pagina web a primariei. Descarcă documentul de AICI

© 2018-2022 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut