restrictionarea programului cu publicul la nivelul primariei Comunei Cudalbi

Restrictionare acces public Cudalbi 2020

DISPOZIŢIA NR. 179/23.03.2020 – Privind restricţionarea programului cu publicul la nivelul primăriei Comunei Cudalbi

– Având în vedere referatul secretarului general Albu Constantin, înregistrat sub nr. 2252/23.03.2020
– Decretul României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Art. 50 [Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare].
– Ţinând seama de dispoziţiile art. 196 alin. 1 lit. b, art. 243 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art 1 – Se restricţionează programul cu publicul la nivelul primăriei comunei Cudalbi astfel:

 •  Începând cu 24.03.2020 activitatea direct cu publicul se suspendă, cererile şi petiţiile putând fi depuse
  La adresa de mail: cudalbi@gI.e-adm.ro, fax: 0236.862.055 sau prin poştă la adresa: Primăria Comunei
  Cudalbi, str. Ştefan cel Mare, nr. 162, ţel: 0236.862.003
 •  Se asigura permanentă în cadrul tuturor compartimentelor primăriei, cu condiţia aplicării măsurilor
  De evitare a contaminării cu COVID 19.
 •  Relaţiile cu instituţiile statului, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor fi valorificate
  Prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare;
 •  Personalul care asigura permanenta compartimentelor va fi asigurat prin alternare, în funcţie de
  Specificul activităţii;
 •  Pentru rezolvarea problemelor urgente, cetăţenii vor apela la Registratură primăriei, fără acces în
  Cadrul clădirii, cu respectarea măsurilor de evitare a contaminării cu COVID 19.
 •  Programul unităţii va fi asigurat de tot personalul primăriei, cu condiţia aplicării măsurilor de evitare
  A contaminării cu COVID 19.
 •  Se suspendă audientele la toate nivelurile primăriei până la ridicarea stării de necesitate, cu
  Posibilitatea prelungirii suspendării.
 •  SPCLEP Cudalbi (Serviciul de Evidenta a Persoanelor) va avea programul cu publicul de luni până vineri, între orele 9.00-12.00

Art.2 – prezenţa Dispoziţie poate fi atacată în condiţiile Legii 554/2004, privind contenciosul
Administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3 – Secretarul com. Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezenţei dispoziţii.

Descarcă documentul de AICI

Primar: Ștefan Drugan
Secretar General: Albu Constantin

Sari la conținut