Stare Civilă

PROCEDURI DESFĂȘURATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

1. Înregistrarea nașterii – click aici
2. Înregistrarea căsătoriei – click aici
3. Înregistrarea decesului – click aici
4. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine – click aici
5. Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă – click aici
6. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora – click aici
7. Reconstituirea și întocmirea ulterioară – click aici
8. Eliberarea certificatelor de stare civila – click aici
9. Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă – click aici
10. Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă – click aici
11. Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă:
12. Înscrierea recunoașterii sau stabilirii afiliației – click aici
13. Înscrierea adopției – click aici
11.3 Înscrierea divorțului – click aici
14. Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate – click aici
A. TERMENELE PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU SOLUȚIONAREA CERERILOR – click aici
B. TAXE PERCEPUTE – click aici
C. METODOLOGIE DE CALCUL AL DURATEI DE COMPLETARE A FORMULARELOR FOLOSITE LA NIVELUL D.E.P.A.B.D. PENTRU PRESTAREA UNOR SERVICII PUBLICE – click aici

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut