Taxe percepute

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI 

DENUMIREA TAXEI 

NIVEL VALABIL 2018

 • Taxă serviciu de transcriere (recuperare materiale consumate)    –  2 lei 
 • Taxă pentru oficierea căsătoriei in zilele nelucrătoare de sâmbătă şi duminică , pentru viitorii soti care au domiciliile in Comuna Cudalbi sau unul dintre viitorii soti are domiciliul in Comuna Cudalbi –   100 lei
 • Taxa oficiere casatorii, indiferent de ziua oficierii, pentru viitorii soti care nu au domiciliile pe raza Comunei Cudalbi, prin cerere scrisa si motivata, aprobata de Primarul Comunei Cudalbi  – 100 lei
 • Taxă pentru oficierea căsătoriei, pentru viitorii soti care au domiciliile in Comuna Cudalbi sau unul dintre viitorii soti are domiciliul in Comuna Cudalbi, in alta locatie decat sediul starii civile  –  250 lei
 • Taxă eliberare, la cerere, a certificatelor de stare civilă (duplicat) de naştere, de casatorie, de deces si de divort, in situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării acestora, precum şi ca urmare a solicitării de preschimbare a acestora cu noile tipuri – 8 lei
 • Taxă eliberare extrase multilingve de naştere, căsătorie, deces – 8 lei
 • Taxa eliberare dovada de stare civila – 8 lei
 • Taxă extrajudiciară de timbru privind inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului   —
 • Taxă carte de identitate –  7 lei
 • Taxa carte de identitate provizorie  –  1 leu
 • Taxă extrajudiciară de timbru —
 • Taxă informaţii persoane –  1 leu

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut