S-au stabilit locurile speciale pentru afișajul electoral, din comuna Cudalbi

sectii-de-votare-Comuna-Cudalbi-europarlamentare-2019

DISPOZIȚIA nr: 217
Din: 25.04.2019, privind

Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral, din comuna Cudalbi, județul Galați în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Drugan Ștefan, primarul comunei Cudalbi, județul Galați;

Având în vedere :

  •   prevederile art. 40 din Legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru parlamentul european
  •   prevederile H.G. nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
  •   prevederile art. 8 din H.G. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  •   prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

    Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 68 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N :

  •    Art.1 – Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afișaj electoral necesar partidelor politice, alianțelor politice și candidaților independenți care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, după cum urmează:
    (a) Pentru localitatea Cudalbi –panourile pentru afișaj pe locul amplasat pe terenul din fata sediului Primăriei Cudalbi, zona frecventată de cetățeni, care nu stânjenesc circulația pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitate.
  •    Art. 2. – Secretarul comunei Cudalbi, jud. Galați va asigura transmiterea, comunicarea și publicitatea prezentei dispoziții.

 Descarcă dispoziția de AICI

Descarcă tabelul cu delimitarea secțiilor de votare de AICI

PRIMAR, VIZAT DRUGAN STEFAN
SECRETAR,  ALBU CONSTANTIN

Sari la conținut